Blog

CSV Import

Af sikkerhedsmæssige årsager, er vi blevet nødt til at fjerne CSV importen fra partierne. Den ligger alene hos Valgsekretær og Administrator rollerne i Valghalla.

CSV import kræver UTF-8 semikolon format, og skal indeholde overskrifter og kolonner som specificeret her: