Opsætning af server til ekstern tilmelding

Den letteste fremgangsmåde er at kopiere databasen fra den administrative løsning, og bruge samme database til den eksterne server. Så slipper man for at gennemføre en masse synkronisering inden det virker.

Når dette er gjort, eller når man ønsker at opsætte en server til ekstern tilmelding.

På den eksterne løsning:

Aktiver modulet Valghalla External Server

På den administrative løsning:

Aktiver modulet: Valghalla Internal server

Deaktiver evt modulerne listet i bunden. Specielt integration til Serviceplatformen bør deaktiveres.

Opsætning

  1. Gå til URL/admin/valghalla/settings
  2. Marker checkboks ved "Valghalla intern server aktiv"
  3. Tilføj URL på ekstern løsning
  4. Tilføj admin brugernavn og adgangskode
  5. Tilføj HASH salt fra ekstern løsnings settings.php
  6. Deaktiver brugere der ikke skal have adgang til den eksterne server
  7. Tilpas teksterne der vises på den eksterne løsning (/valghalla/administration/external_server_signup)

Moduler der ikke behøves på den eksterne løsning:

Listen er ikke komplet, men afspejler de moduler der har været aktiveret på de løsninger der har været berøring med under opdateringsprojektet vinter 2019.

#Contrib
field_ui
views_ui
ckeditor
imce
mailsystem
mimemail
panels_ipe
panels_mini
dashboard
search
locationmap
contextual
dashboard
search
shortcut
contact

#Vaghalla
liste_beskeder
liste_frivillige_uden_email
liste_m_cpr_nummer
liste_parti_oversigt
liste_valghalla_export
liste_valghalla_kvittering
valghalla_eboks
valghalla_lists
valghalla_mail
valghalla_notifications
valghalla_signup
valghalla_signup_list
valghalla_sms
valghalla_volunteer_validator
valghalla_volunteers_import
valghalla_volunteers_invite
vcv_serviceplatformen
vcv_person_lookup_extended
vvv_validate_age
valghalla_status_report