Samtykkeerklæring

På den eksterne tilmelding er der flere steder der er relevant for samtykkeerklæringen.

 • Teksten før info om valgsted og knap til Nem-login
 • Teksten mellem Nem-login og checkbox til samtykke
 • Teksten i forbindelse med selve checkboxen
 • Tekst fra parti-indstillinger til visning øverst på siden

Der findes følgende flettefelter:

 • !municipality - Kommunens navn
 • !election_name - Navn på valg
 • !election_time - Valgdato
 • !party_name - Partinavn
 • !role_name - Rollens beskrivelse
 • !role_meeting_time - Mødetid defineret for rollen
 • !polling_station_name - Navn på valgsted

Der findes 4 scenarier for teksterne før og efter Nem-login

 • Links hvor det er muligt at vælge både rolle og valgsted
 • Links hvor det er muligt at vælge valgsted, men hvor rollen er forvalgt
 • Links hvor det er muligt at vælge rolle, men hvor valgstedet er forvalgt
 • Links hvor det både rolle og valgsted allerede er forvalgt

 

Følgende tekst er lagt på den eksterne tilmelding hos Fredericia Kommune:

Du kan her tilmelde dig som Valgstyrer på valgsteder på hold 2 på Bredstrup/Pjedsted hallen ved Europaparlamentvalg den 26. maj 2019 for Socialdemokratiet.

Log ind med NemID i nedenstående formular for at fortsætte.

Oplysningspligt

Fredericia kommune er dataansvarlig for behandlingen af de data, som vi har modtaget om dig. Kommunen følger reglerne i databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

 

Formålet med behandling af dine data

Formålet med anvendelse af dine personoplysninger er tildeling af plads som tilforordnet på et valgsted og udbetaling af diæt i forbindelse hermed. Det anvendte lovgrundlag til sagsbehandlingen fremgår af Lov om valg til Folketinget kapitel 5.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Fredericia Kommune opbevarer dine data, indtil opbevaringspligten udløber, hvilket afhænger af den lovgivning, der er anvendt i forbindelse med sagsbehandlingen. Fredericia Kommune sletter dine oplysninger når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

I de tilfælde, hvor du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på på mail på valg@fredericia.dk eller via borger.dk (vælg kategorien øvrige). Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt.

 

Rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder. Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til sletning eller begrænsning af behandling af dine data. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.daatatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.

 

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver, Mai-Brit Berg, på følgende måder:

 

Læs mere

Hvis du vil vide mere om Fredericia kommunes databeskyttelsesrådgiver, kontaktoplysninger og dine rettigheder kan du læse mere på https://www.fredericia.dk/om-kommunen/fakta-om-kommunen/databeskyttelsesraadgiver

 

Klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, kommunen behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.