Valgstyrer Skabelon

Navn på skabelon: Valgstyrer

Emne: Tak for din tilmelding til valget

Brugt på valget som: Bekræftet (tak for din tilmelding) aktiveret som eBoks

 

INDHOLD: 

Kære !name

Du har meldt dig som valgstyrer ved !election d. !election_date

på: !polling_station
Adresse: !polling_station_address

Du skal møde på valgstedet kl. 7:00, hvor der vil være morgenmad og gennemgang af opgaverne på valgstedet.

Du skal være tilstede på valgstedet for at hjælpe indtil kl. 14:30.

Som valgstyrer skal du desuden overvære optællingen af valgresultatet. Du skal derfor påny møde ind på valgstedet kl. 20:00 og være tilstede indtil optællingen er gennemført og valgbogen underskrevet. Du må gerne deltage i optællingen hvis du vil.

Der er ikke på forhånd bestemt, hvilken opgave du skal udføre på valgstedet indtil optællingen. Opgaverne fordeles på valgstedet.
Der er følgende opgaver på valgstedet:
• Opgaver ved valgbordene
• Opgaver ved stemmerum og stemmeurner

Vejledninger til de forskellige opgaver er medsendt, og du bedes læse dem inden valgdagen.

Forplejning: Der er mulighed for morgenmad og sandwich senere på dagen, og der er vand/kaffe/te til rådighed.

Påklædning: Du skal have neutralt tøj på. Dit tøj må ikke på grund af farve eller skrift kunne henvise til et bestemt parti eller overbevisning.

Hvervet som valgstyrer er borgerligt ombud, og aflønnes med en diæt på XXX kr. Beløbet vil blive indsat på din nemkonto Y-XX dage efter valgdagen. Beløbet beskattes som B-indkomst.

Hvis du alligevel ikke kan deltage, bedes du hurtigst muligt kontakte valgsekretariatet på mail xxx@dinkommune.dk eller  [insæt navn] på tlf. xxxx xxxx.

Venlig hilsen
xxx Kommune
[insæt navn]
[indsæt titel]

Vedhæftede filer: 

I kan vedhæfte de vejledninger og PDF'er der er behov for og de medsendes.