Invitations skabelon - eBoks / digital post

Navn på skabelon: Invitation 

Emne: Invitation til !election

Brugt på valget som: Invitation via Digital Post

 

INDHOLD: 

Kære !name

Du er efter indstilling fra dit parti udpeget som mulig valgstyrer/tilforordnet ved Folkeafstemning om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet onsdag den 1. juni 2022 i [KOMMUNE] Kommune.

<b>Du er tilmeldt som !position.</b> (VAF: valgstyrerformand, VA: valgstyrer, TI: tilforordnet)

På følgende afstemningssted:

!polling_station
Adresse: !polling_station_address

Vi beder dig møde på afstemningsstedet på valgdagen kl. 7.00 for at bistå valgbestyrelsen med afstemningen. Afstemningen varer fra kl. 8.00 - 20.00. På afstemningssted XXXX starter valghandlingen dog først kl. 9.00 og varer til kl. 20.00. Herefter skal du deltage i optællingen af alle stemmerne. Vi gør opmærksom på, at det er obligatorisk at deltage i optællingen indtil alle stemmer er talt op. Man skal derfor være indstillet på, at kunne klare at deltage hele dagen, da det kan være en lang dag og aften.

Hvis du er udpeget som valgstyrerformand eller valgstyrer skal du være opmærksom på, at du skal være til stede ved underskrift af afstemningsbogen, når valget er endeligt optalt.

Der er på hvert afstemningssted udpeget 5 valgstyrere, hvoraf den ene er formand for valgstyrerne.

Ledelse, Jura & Kommunikation har udpeget en valgsekretær, som er ansvarlig for den praktiske afvikling af afstemningen.

Der spises på afstemningsstedet hele dagen. Der er ikke faste tidspunkter for pauserne, da det er mere smidigt med flydende pauser. Bemandingen vil ikke være større end at det må påregnes, at man i pauserne er parat til at hjælpe til i afstemningslokalet, hvis situationen kræver det. Valgsekretæren styrer pauserne og aftaler med køkken/servering, hvordan måltiderne afvikles.

Forplejningen vil bestå af morgenmad, middagsmad, eftermiddagskaffe og aftensmad. Kalundborg Kommune betaler alle måltider.

For dit arbejde på valgdagen får du diæt på XXX kr., som udbetales efter gældende lovgivning via Nemkonto som B-indkomst.

For at sikre os, at du kan komme, beder vi dig gå ind på følgende link og svare på denne invitation. !link

Vi vil meget gerne have dit svar hurtigt, så vi kan reservere din plads eller tilbyde den til en anden, så vi kan få bemandet valget på forsvarlig demokratisk vis.

Hvis du skal afgive stemme på et andet afstemningssted end, hvor du er valgstyrer/tilforordnet, kan du eventuelt efter aftale med valgstyrerformanden forlade afstemningsstedet for en kortere periode. Det henstilles dog til, at du afgiver din stemme pr. brev forud for valgdagen, medmindre du skal afgive stemme på det afstemningssted, hvor du medvirker som valgstyrer/tilforordnet. Du kan læse mere om brevafstemning på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

Det er ikke tilladt at bære partiemblemer, navneskilte og lignende på valgdagen og det er heller ikke tilladt at ryge på afstemningsstedet.

Private mobiltelefoner skal være slukket i valglokalet.

Endvidere skal vi henstille til, at der ikke må parkeres lige op af valglokalet af hensyn til, at der skal være parkeringsmuligheder tæt på valglokalet for vælgerne.

Såfremt du ikke kan deltage i valget beder vi dig kontakte din partisekretær og meddele dette, så en anden kan få tilbudt pladsen.

Bliver du syg dagen før valget eller på valgdagen eller du af anden årsag pludselig ikke kan møde på valgstedet på valgdagen, beder vi dig give besked til Valgsekretariatet på telefon xx xx xx xx.

Med venlig hilsen
Valgsekretariatet
[KOMMUNE] Kommune