Validering

Valghalla giver dig mulighed for at validere deltagere på følgende kriterier:

  • Valider om person med personnummer er levende
  • Bopæl i kommunen
  • Valider alder (standard 18 år)
  • Dansk statsborger

Disse valideringer kan indstilles til skulle imødekommes ved både deltageroprettelse eller ved tildeling af plads på et valg.

Det betyder at personer der ikke opfylder valideringskravene ved oprettelse, ikke vil blive oprettet i systemet. Det betyder også at der kan oprettes personer i systemet der ikke kan tilføjes til et valg.

PS: Validering for bopæl i kommunen kan tilsidestilles for de enkelte partier. Se her for mere info.

Forslag til indstillinger:

Oprettelse:

  • Valider om person med personnummer er levende
  • Bopæl i kommunen

På valg:

  • Valider om person med personnummer er levende
  • Bopæl i kommunen
  • Valider alder
  • Dansk statsborger (ved folketingsvalg og folkeafstemninger)

Indstillinger

Oprettelse

Valideringsindstillingerne ved oprettelse af deltagere findes i jeres Valghalla-menuen under punktet "Deltager validering".

screen_shot_2019-06-18_at_11.06.51.png

Under Deltager valideringen indstilles hvordan deltagere skal valideres allerede når de oprettes.

For valg

Under fanen "Validering" ved hvert valg - findes under valgoversigten.

skaermbillede_2019-01-31_kl._07.51.01.png

Manuel validering

Fra menupunktet Valgoversigt, kan deltagere tilknyttet en plads på en valg valideres iht indstillingerne for validering under dette.

valgoversigt_faxe_adm_valghalla_dk.png

Andre indstillinger

Popæl i kommunen validering sker ved at klikke på "Indstillinger" i Valghalla-menuen.

Her skal indstillingen som er markeret ændres til den kommune der skal bruges.

 

screen_shot_2017-09-25_at_14.26.09.png