Ændre rækkefølgen af valgstederne

Det er muligt at ændre rækkefølgen på valgstederne på forsiden.

Gå til listen over valgsteder "Administration" -> "Valgsteder".

Klik på rediger for hvet valgsted - sæt et tal ved "Valgsted Rækkefølge".

De valgsteder med højest vægt vises nederst/sidst.

Du kan også nulstille rollerne til alfabetisk rækkefølge ved at klikke på knappen "Nulstil rækkefølge til alfabetisk".