Se fordeling af deltagere på tidligere valg

Der er ikke en egentlig arkivfunktion i Valghalla, men det er muligt at tilgå deltagerlisterne for tidligere valg.

Da deltagerne er unikke i Valghalla, så vil deltagere der slettes fra systemet også fjernes i disse lister.

Lister -> Deltagerlister

Valget du ønsker at se data for, vælges som sædvanligt oppe i vælgeren oppe i højre hjørne.

Selvom deltagerfordelingen ændres på valgstederne vil disse data stadig være rigtige.