Kloning af et valg (lav en kopi)

Kloning af et valg - kom hurtigt i gang med dit næste valg

Hvis du har et eksisterende valg og gerne vil klone dette, dvs. lave en kopi, kan det gøres på følgende måde. 

Gå til valgoversigten

Gå til valg oversigten via https://[dit site url]/valghalla/administration/valg

Eller vælg "Valgsteder" under menuen "Adminisration". 

skaermbillede_fra_2022-07-05_14-25-22.png

Rediger et eksisterende valg

Vælg "rediger" på det valg du gerne vil lave en kopi af.

skaermbillede_fra_2022-07-05_14-27-20.png

Lav en klon / kopi

Når du er i "rediger" tilstand så vælger du "klon" fanen, der er fane nummer 2. Allerede når du vælger fanen oprettes der en "ikke gemt" kopi af dit valg. Ret titlen, datoen m.m. for valget. 

 skaermbillede_fra_2022-07-05_14-30-36.png

Gem med kun lidt rettelser

Ret ikke alle data nu, men gå ned i bunden af siden og vælg "Gem". Når du går til valg oversigten vil du have et nyt valg med opsætningen fra det du kopierede fra. 

Vælg rediger på det nye valg og tilret yderligere.