Deaktiver eller arkivere et valg

Valg deaktiveres automatisk når valgdatoen overskrides.

Skulle det aligevel være nødvendigt at deaktivere Valghalla, kan det gøres på valgoversigten.

Administration -> Valgoversigt

Klik på "Deaktiver" ud for det valg der skal deaktiveres.

Arkiver et valg

Dette kræver "Administrator" rolle.

Rediger et valg.

Neders i formularen er der en vertikal fane med overskriften "Udgivelse". Her fjernes markeringen i checkboksen "Udgivet".