Eksempler på skabeloner

Invitation:

Kære !name

Du er blevet udpeget som !position_description til !election den !election_date på følgende valgsted:

!polling_station

!polling_station_address

 

Du har fået en plads som tilforordnet en halv dag i tidsrummet kl. 15.00-optællingen er afsluttet.

På valgdagen bedes du møde op kl. !time. Bemærk, at det kan blive sent, inden optællingen er færdig.

Der vil i løbet af dagen være eftermiddagskaffe, aftensmad og aftenskaffe. Har du brug for, at der tages særlige hensyn vedrørende forplejningen, bedes du kontakte Mig, Byrådssekretariatet på mail: mig@minkommune.dk

Du kan læse mere om de opgaver, du skal løse i løbet af dagen i vejledningen på følgende link:

www.minkommune.dk/folketingsvalg2019

Du bedes læse vejledningen inden valgdagen.

Hvervet som !position_description er borgerligt ombud og aflønnes med en diæt på 850 kr. for en halv dag, som er skattepligtig. Beløbet vil blive indsat på din nemkonto inden for 14 dag efter valgdagen.

For at sikre os, at du kan komme, bedes du gå ind på følgende link og svare på denne invitation:

!link

Vi vil meget gerne have dit svar hurtigt, så vi kan reservere din plads eller tilbyde den til en anden.

Min Kommune skal gøre opmærksom på, at der i forbindelse med din registrering til valget sker en behandling af dine personoplysninger. Der henvises til vedhæftede skirvelse vedr. kommunens oplysningspligt.

 

Venlig hilsen

 

Mig

Byrådssekretariatet, Min Kommune

Andet eksempel:

Kære !name

Det meddeles herved, at du er udpeget til at deltage ved !elelction d. !date i Vores Kommune på følgende afstemningssted:

!polling_station
!polling_station_address

Du er tilmeldt som !position_description.


For at sikre os, at du kan komme, bedes du gå ind på følgende link og svare på denne invitation.

!link

Her kan du også se de opgaver du har som tilforordnet i forbindelse med valget.
www.voreskommune.dk/sideomvalg

Du bedes møde på afstemningsstedet på valgdagen kl. !time for at bistå med afstemningen indtil kl. 20.00. Herefter optælles de afgivne stemmer, og dette arbejde skal du også hjælpe til med.

Der ydes forplejning i løbet af dagen samt en diæt. Diæten på 810 kr udbetales efter gældende lovgivning via Nemkonto som B-indkomst.

Hvis du skal stemme et andet sted end der, hvor du skal hjælpe til, er det vigtigt, at du inden valgdagen brevstemmer. Det kan du gøre her:
BorgerServiceCenter, Sidevej 1, 0000 Vores By C.

Du kan se åbningstiderne på

www.voreskommune.dk/sideomvalg

Med venlig hilsen

Din Kommune