Rækkefølge af roller

Det er muligt at ændre rækkefølgen på rollerne, bår for visning på forsiden og på pladsfordelingen for de enkelte valgsteder.

Gå til listen over roller "Administration" -> "Rolleoversigt".

Klik på rediger for hver rolle - sæt et tal ved "Rækkefølge".

De roller med højest vægt vises nederst/sidst.

Du kan også nulstille rollerne til alfabetisk rækkefølge ved at klikke på knappen "Nulstil rækkefølge til alfabetisk".