Der er mulighed for at lave et ubegrænset antal roller i Valghalla.

Disse roller danner nøglen for de pladser der skal besættes på hvert valgsted.

Som udgangspunkt er der ingen roller i en ny Valghalla installation, de mest almindelige er Tilforordnet og Valgstyrer.

En rolle består som udgangspunkt af et kort navn navn. F.eks. TI

Dernæst er der en deltagervenlig beskrivelse af rollen. F.eks. Tilfororndet - som bruges i PDF rapporten. 

På statussiden og på pladshåndteringen ses det interne navn. Dette er for at lave status siden så overskuelig som mulig.

I mailskabelonerne er der 2 forskellige flettefelter (tokens) du kan bruge, alt efter om du ønsker at bruge det interne navn eller den deltagervenlige beskrivelse. De er begge med, så du kan gøre lige hvad du vil. Det interne navn forekommer f.eks. på printsiderne og diætlisterne.

For hver rolle skal der desuden angives et mødetidspunkt. Dette er en tekstflettefelt, hvor der f.eks. kan stå kl: 8:00 eller bare 8:00. Det er mailskabelonen og dermed jer selv der afgør hvad der skrives her.

Eksempel på oprettelse af en rolle. Det lange navn er det der bruges i PDF rapporten. 

skaermbillede_fra_2022-04-20_18-16-06.png