Send automatisk PDF rapport til partierne

Da PDF-rapporten med tiden vil indeholde navne på personer, er det besluttet at den kun kan udsendes automatisk via Digital Post til partiernes CVR-nummer.

For at få dette til at virke, skal det angives nogle steder.

  1. På hvert valg
  2. På hvert parti skal der angives CVR-nummer.
  3. Under Meddelelsesindstillinger.

Valget:

For det enkelte valg kan der indstilles om denne PDF rapport skal rundsendes eller ej.

Partiet:

For at angive partiets CVR nummer skal det tilføjes til hvert parti. Husk det er partiet lokalforenings CVR-nummer der skal bruges.

Gå til menupunktet Partilisten (Administration -> Partiliste) og rediger partiet. Indsæt CVR-nummeret der hvor der står CVR-nummer.

Meddelelsesindstillinger:

Angiv hvor mange dage før valget, PDF-rapporten automatisk skal udsendes til partierne.

Gå til menupunktet Meddelelsesindstillinger (Administration -> Meddelelsesindstillinger)