Deltagerlister - Udskriv

Når bruger har rettighed til at se de "Lister", er der et menupunkt som hedder "Deltagerlister" under "Lister" menupunktet.
screen_shot_2019-06-18_at_10.49.11.png

Når bruger har rettighed til at ændre filtre på "Deltagerlister", kunne bruger vælge et eller flere valgsteder, hvilke kolonner (Navn, Mail, Diæt, Kvittering osv.) som skal vises på listen, rolle(r), pati(er), status. Se billeder nedenfor.

Se og ændre deltagerlisten.

screen_shot_2016-01-08_at_11.59.56.png

Husk at "Opdater" ændringer, så kommer en list på siden.

screen_shot_2016-01-08_at_12.00.13.png 

Udskriv listen.

Brug Knap "Udskriv".

screen_shot_2016-01-08_at_12.17.44.png