Listerne ligger i top menuen.

  • Deltagere uden e-mail adresse
  • Deltagerlister
  • Eksporter valgdeltagere som CSV
  • Eksporter valgdeltagere som XLS
  • Eksterne tilmeldinger
  • Beskeder
  • Deltagere der ikke har svaret