Følgende flettefelter er tilgængelige i emne og tekstfeltet:

 • !name bliver erstattet af deltagerens navn.
 • !email bliver erstattet af deltagerens e-mail.
 • !phone bliver erstattet af deltagerens telefonnummer.
 • !date bliver erstattet af afsendelsestidspunkt for afsendelsen af denne e-mail.
 • !date_now vil blive erstattet af tidspunktet for mailens udsendelse
 • !days vil blive erstattet af antallet af dage der er til valget (f.eks. 3)
 • !link bliver erstattet af deltagerens unikke link til besvarelse.
 • !polling_station bliver erstattet af valgstedets navn.
 • !polling_station_address bliver erstattet af valgstedets adresse
 • !responsible bliver erstattet af valgstedets kontakt.
 • !election vil blive erstattet af valgets titel
 • !election_date vil blive erstattet af datoen for valget
 • !position vil blive erstattet af deltagerens rolle, og viser rollens interne navn/kode (f.eks VA)
 • !position_description vil blive erstattet af deltagerens rolle, og viser rollens beskrivelse (f.eks. Valgstyrer)
 • !time vil blive erstattet af deltagerens mødetidpunkt (hentes fra rollen)

Eksempel på brug:

Kære !name

Det meddeles herved, at du er udpeget til at deltage ved !elelction d. !date i Vores Kommune på følgende afstemningssted:

!polling_station
!polling_station_address

Du er tilmeldt som !position_description.


For at sikre os, at du kan komme, bedes du gå ind på følgende link og svare på denne invitation.

!link

Her kan du også se de opgaver du har som tilforordnet i forbindelse med valget.
www.voreskommune.dk/sideomvalg

Du bedes møde på afstemningsstedet på valgdagen kl. !time for at bistå med afstemningen indtil kl. 20.00. Herefter optælles de afgivne stemmer, og dette arbejde skal du også hjælpe til med.

Der ydes forplejning i løbet af dagen samt en diæt. Diæten på 810 kr udbetales efter gældende lovgivning via Nemkonto som B-indkomst.

Hvis du skal stemme et andet sted end der, hvor du skal hjælpe til, er det vigtigt, at du inden valgdagen brevstemmer. Det kan du gøre her:
BorgerServiceCenter, Sidevej 1, 0000 Vores By C.

Du kan se åbningstiderne på

www.voreskommune.dk/sideomvalg

Med venlig hilsen

Din Kommune