Mailskabeloner

Der er nogle der oplever fejl i links - der kan med fordel vælges "Full HTML" i alle brevskabeloner.

En mailskabelon bruges til udsendelse af mails fra Valghalla.

Det er ikke muligt at sende mails uden også at vælge en skabelon.

Under fanen "Mails" indstilles hvilken mailskabelon der bruges generelt for alle roller. Dvs. den mest generelle mailskabelon.

Det er muligt at vælge en skabelon til en handling for en specifik rolle, dette redigeres på rollen der ønskes en afvigelse for. Dette er ikke nødvendigt hvis der kan bruges en generel mailskabelon.


Eksempel på brug af mailskabelon er "RSVP ja". RSPV betyder også "Svarstatus", og det er muligt at lave en unik bekræftelsesemail til f.eks. deltagerne med VAF rollen.

Den gennerelle kunne lyde: "Tak, vi har modtaget din tilmelding som !role_description til valget. Læs mere om valget i vores generellse vejledning på vores hjemmeside under valg."

Den rollespecifikke for VAF kunne lyde: "Tak, vi har modtaget din tilkendegivelse som Valgstyrerformand til valget på !polling_station. Læs mere om dine pligter i den vedhæftede vejledning."