Inviter tidligere deltagere

Det er muligt at geninvitere deltagere direkte til de pladser de besad ved et tidligere valg.

Det foregår for en rolle ad gangen og deltagerne indsættes på samme pladser på det aktive valg (valgt oppe til højre). 

Det er muligt at vælge flere/alle partier på samme tid, men hver rolle skal altså importeres en af gangen.

Deltagere der er fra andre partier, end det parti pladsen de sidder på er tildelt vil ikke blive inviteret.