Deltagere

Deltagerere er personer der er tilknyttet pladser på valgsteder.

En deltagers data er:

  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Email
  • Parti

Desuden også

  • Adresse
  • Diæt

Note: Diæt indtastet på deltageren, vil overskrive øvrige diæt beløb. Således er det muligt at skrive et specielt beløb på en deltager, hvis der er aftalt noget specifikt med denne. Det kan være 0kr for en medarbejder der får løn istedet for diæt, eller f.eks. 400kr hvis der er lavet en speciel aftale med en person der ikke kan deltage hele dagen.

Import / Inviter

Importer deltagere er med fil-import fra CSV-fil (Excel) til at oprette nye deltagere. Disse kommer ind i systemet og kan placeres manuelt efterfølgende.
Inviter tidligere deltagere er genplacering af de samme deltagere som fra et andet valg. Der oprettes ingen nye deltagere.