Slet brugere

Når du sletter brugere i systemet, skal du være opmærksom på, at du kan komme til at slette en del indhold.

Hvis f.eks. en tidligere medarbejder, der har oprettet alle valgsteder og en del skabeloner, skal slettes. Så slettes dette indhold såfremt du ikke er opmærksom på hvad der står når du sletter brugeren.

Overfør istdet indholdet til anonym. Så bevares indholdet intakt.

Alternativt kan indholdet før sletningen af brugeren overføres til en anden bruger. Se underside.