Opret Partisekretær

 

Se også siden vedr. Førend Vaglhalla kan tages i brug af partierne, skal der oprettes en bruger – en såkaldt partisekretær. Disse koordinatorer for rekrutteringsopgaven indmeldes for hvert parti.

Partisekretæren har adgang til alle de valgsteder, partiet skal udfylde med valgtilforordnede og oprettes af kommunen. Så kontakt din kommune for adgang til Valghalla.

Oprettelse af ekstra Partisekretær

Det er muligt i nogle kommuner muligt for den enkelte partisekretær at anmode kommunen om at få oprettet yderligere partisekretærer, der alene har adgang til udvalgte valgsteder. Herved bliver det muligt for partierne at uddele opgaven blandt øvrige partikollegaer, der eksempelvis tager sig af en eller flere valgkredse eller specifikke valgsteder. Kontakt din kommune for yderligere adgange.

Da der er tale om fortrolige informationer som CPR numre, skal hver bruger have sit eget login. Det er ikke tilladt at dele login med andre.

Se også siden til håndtering af brugere her: valghalla-manual/administration/brugere