Bruger - Tilladelser

Bemærk at der i dette afsnit tales om Drupal-roller (administrator, valgsekretær osv) og ikke deltager-roller (tilforordnet, optæller osv).

Ved at tildele Drupal-brugerene roller, og tildele disse roller tilladelser, er det muligt at styre hvilke dele af systemet brugerne har adgang til.

Roller tildeles således:

  1. Gå til [Indsæt jeres valghallaløsnings webadresse her]/admin/people/permissions
  2. Tilladelserne er listet vertikalt, mens rollerne er listet horisontalt.
  3. Sæt eller fjern flueben ud for de tilladelser en rolle skal tildeles.
  4. Tryk 'Gem tilladelser' i bunden.