For kommuner

Bliv en del af netværket omkring Valghalla. Gennem samarbejde kan kommunerne dele udgifter til den videre udvikling og sammen hente de nødvendige besparelser. 

Det er vigtigt, at alle, der tager Valghalla i brug aktivt, bidrager til fejlsøgning, videreudvikling og forbedringer. Det er i samarbejdet, at vi kan styrke Valghalla og eventuelt andre nye systemer.

Udviklingsroadmap

Valhalla har et godt udviklingspotentiale. De funktionaliteter, som ikke kunne opnås i version 1.0 er allerede på ønskesedlen til version 2.0. I en ikke prioriteret rækkefølge er de:

  • Flere valg i samme system (er sat igang)
  • Integreret håndtering af bemanding af brevstemme-tilforordnede
  • Tilmelding af frivillige valgtilforordnede direkte til Valhalla
  • Automatisk udbetaling af diæter
  • Eventuel integration med NemID
  • Automatisk CPR-validering og adressehentning
  • Se hele listen her: https://os2web.atlassian.net/browse/VALG/

Videreudvikling og implementering

Ønsker du hjælp til udviklingen og implementeringen af Valghalla, kan vi henvise til vores softwareleverandør Bellcom, der kan være behjælpelig med et tilbud på at få lagt systemet i drift, hvis din kommune ønsker det.

I OS2 regi er der nedsat en styregruppe der varetager kommunerns interesser iht al udvikling. Se medlemmerne her: https://os2.eu/wiki/koordinationsgruppe-os2valghalla