Gode eksempler fra kommunerne

Guide til udsendelse af ekstern tilmelding for valgsekretærer

Typisk er det valgsekretæren der modtager PDF rapporten med links til eksterne tilmeldinger hvorefter disse sendes ud til de udvalgte deltagere. Fra PDF-rapporten kan kopieres og videresendes links til specifikke pladser eller til et parti hvor deltageren selv vælger sin ønskede plads.

Vi anbefaler Google Chrome browser til at vise PDF'en med da her er mulighed for at højreklikke på et link og kopiere det direkte.

Flere muligheder

  1. Hvis en specifik deltager skal tilknyttes en bestemt plads ved at valg kan der højreklikkes i PDF-rapporten på de SMÅ blå links ud for den ønskede rolle og klik på "Kopier link adresse" og indsætte det i en mail til den enkelte deltager.
  2. Hvis borgerne selv skal fordele sig ved et bestemt valgsted og parti kan der højreklikkes i PDF-rapporten på de STORE blå links og klik på "Kopier link adresse" og indsætte i en mail til en udvalgt række deltagere.

Brugere som ikke benytter sig af Google Chrome browser har succes ved at kopiere links fra PDR-rapporter på følgende måde:

  1. PDF-rapporten åbnes
  2. Klik på og åben det ønskede link fra PDFen
  3. Linket åbner i en browser
  4. Kopiér linket fra adressefeltet
  5. Indsæt i en mail og videresend til den ønskede mailadresse

Kopier hele tabeller

Det er muligt at kopiere en hel tabel ad gangen fra en PDF rapport. Måden dette gøres på er ved at:

  1. gemme PDF'en på computeren
  2. åbne Word og vælge "åben" og så vælge PDF rapporten

Så konverteres PDF'en og man kan nu kopiere lige så meget man har lyst til og sætte ind i en email og sende ud til deltagere.

Skabeloner

Invitations skabelon - eBoks / digital post

Navn på skabelon: Invitation 

Emne: Invitation til !election

Brugt på valget som: Invitation via Digital Post

 

INDHOLD: 

Kære !name

Du er efter indstilling fra dit parti udpeget som mulig valgstyrer/tilforordnet ved Folkeafstemning om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet onsdag den 1. juni 2022 i [KOMMUNE] Kommune.

<b>Du er tilmeldt som !position.</b> (VAF: valgstyrerformand, VA: valgstyrer, TI: tilforordnet)

På følgende afstemningssted:

!polling_station
Adresse: !polling_station_address

Vi beder dig møde på afstemningsstedet på valgdagen kl. 7.00 for at bistå valgbestyrelsen med afstemningen. Afstemningen varer fra kl. 8.00 - 20.00. På afstemningssted XXXX starter valghandlingen dog først kl. 9.00 og varer til kl. 20.00. Herefter skal du deltage i optællingen af alle stemmerne. Vi gør opmærksom på, at det er obligatorisk at deltage i optællingen indtil alle stemmer er talt op. Man skal derfor være indstillet på, at kunne klare at deltage hele dagen, da det kan være en lang dag og aften.

Hvis du er udpeget som valgstyrerformand eller valgstyrer skal du være opmærksom på, at du skal være til stede ved underskrift af afstemningsbogen, når valget er endeligt optalt.

Der er på hvert afstemningssted udpeget 5 valgstyrere, hvoraf den ene er formand for valgstyrerne.

Ledelse, Jura & Kommunikation har udpeget en valgsekretær, som er ansvarlig for den praktiske afvikling af afstemningen.

Der spises på afstemningsstedet hele dagen. Der er ikke faste tidspunkter for pauserne, da det er mere smidigt med flydende pauser. Bemandingen vil ikke være større end at det må påregnes, at man i pauserne er parat til at hjælpe til i afstemningslokalet, hvis situationen kræver det. Valgsekretæren styrer pauserne og aftaler med køkken/servering, hvordan måltiderne afvikles.

Forplejningen vil bestå af morgenmad, middagsmad, eftermiddagskaffe og aftensmad. Kalundborg Kommune betaler alle måltider.

For dit arbejde på valgdagen får du diæt på XXX kr., som udbetales efter gældende lovgivning via Nemkonto som B-indkomst.

For at sikre os, at du kan komme, beder vi dig gå ind på følgende link og svare på denne invitation. !link

Vi vil meget gerne have dit svar hurtigt, så vi kan reservere din plads eller tilbyde den til en anden, så vi kan få bemandet valget på forsvarlig demokratisk vis.

Hvis du skal afgive stemme på et andet afstemningssted end, hvor du er valgstyrer/tilforordnet, kan du eventuelt efter aftale med valgstyrerformanden forlade afstemningsstedet for en kortere periode. Det henstilles dog til, at du afgiver din stemme pr. brev forud for valgdagen, medmindre du skal afgive stemme på det afstemningssted, hvor du medvirker som valgstyrer/tilforordnet. Du kan læse mere om brevafstemning på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

Det er ikke tilladt at bære partiemblemer, navneskilte og lignende på valgdagen og det er heller ikke tilladt at ryge på afstemningsstedet.

Private mobiltelefoner skal være slukket i valglokalet.

Endvidere skal vi henstille til, at der ikke må parkeres lige op af valglokalet af hensyn til, at der skal være parkeringsmuligheder tæt på valglokalet for vælgerne.

Såfremt du ikke kan deltage i valget beder vi dig kontakte din partisekretær og meddele dette, så en anden kan få tilbudt pladsen.

Bliver du syg dagen før valget eller på valgdagen eller du af anden årsag pludselig ikke kan møde på valgstedet på valgdagen, beder vi dig give besked til Valgsekretariatet på telefon xx xx xx xx.

Med venlig hilsen
Valgsekretariatet
[KOMMUNE] Kommune

RSVP Nej skabelon (husk man kan også have variable i titlen)

Navn på skabelon: RSVP Nej

Emne: Afbud til !election

Brugt på valget som: Afbud til at deltage

 

INDHOLD: 

Kære !name

Vi bekræfter hermed, at vi har modtaget dit afbud som !position_description ved !election

Vi håber på at se dig ved fremtidige valg i [Kommune navn].

Med venlig hilsen
Valgsekretariatet

[Kommune navn]

RSVP aldrig skabelon

Navn på skabelon: RSVP aldrig

Emne: !election

Brugt på valget som: Afbud til at deltage

 

INDHOLD: 

Kære !name

Vi bekræfter hermed, at vi har modtaget dit ønske om at blive slettet på vores liste som mulig !position_description, så du undgår fremtidige henvendelser. Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen
Valgsekretariatet

[Kommune navn]

Tilforordnet Skabelon

Navn på skabelon: Tilforordnet

Emne: Tak for din tilmelding til valget

Brugt på valget som: Bekræftet (tak for din tilmelding) aktiveret som eBoks

 

INDHOLD: 

Kære !name

Du har meldt dig som tilforordnet ved !election d. !election_date

på: !polling_station
Adresse: !polling_station_address

Du skal møde på valgstedet kl. 13:30 hvor der vil være eftermiddagskaffe og gennemgang af opgaverne på valgstedet.

Du skal være tilstede på valgstedet for at hjælpe indtil valgbordene er opgjort, hvilket forventes at ske kl. 20:30.

Der er ikke på forhånd bestemt hvilken opgave du skal udføre på valgstedet. Opgaverne fordeles på valgstedet.
Der er følgende opgaver på valgstedet:
• Opgaver ved valgbordene
• Opgaver ved stemmerum og stemmeurner

Vejledninger til de forskellige opgaver er medsendt, og du bedes læse dem inden valgdagen.

Forplejning: Der er mulighed for eftermiddagskage og sandwich senere på dagen, og der er vand/kaffe/te til rådighed.

Påklædning: Du skal have neutralt tøj på. Dit tøj må ikke på grund af farve eller skrift kunne henvise til et bestemt parti eller overbevisning.

Hvervet som valgstyrer er borgerligt ombud, og aflønnes med en diæt på XXX kr. Beløbet vil blive indsat på din nemkonto Y-XX dage efter valgdagen. Beløbet beskattes som B-indkomst.

Hvis du alligevel ikke kan deltage, bedes du hurtigst muligt kontakte valgsekretariatet på mail xxx@dinkommune.dk eller  [insæt navn] på tlf. xxxx xxxx.

Venlig hilsen
xxx Kommune
[insæt navn]
[indsæt titel]

Vedhæftede filer: 

I kan vedhæfte de vejledninger og PDF'er der er behov for og de medsendes. 

Valgstyrer Skabelon

Navn på skabelon: Valgstyrer

Emne: Tak for din tilmelding til valget

Brugt på valget som: Bekræftet (tak for din tilmelding) aktiveret som eBoks

 

INDHOLD: 

Kære !name

Du har meldt dig som valgstyrer ved !election d. !election_date

på: !polling_station
Adresse: !polling_station_address

Du skal møde på valgstedet kl. 7:00, hvor der vil være morgenmad og gennemgang af opgaverne på valgstedet.

Du skal være tilstede på valgstedet for at hjælpe indtil kl. 14:30.

Som valgstyrer skal du desuden overvære optællingen af valgresultatet. Du skal derfor påny møde ind på valgstedet kl. 20:00 og være tilstede indtil optællingen er gennemført og valgbogen underskrevet. Du må gerne deltage i optællingen hvis du vil.

Der er ikke på forhånd bestemt, hvilken opgave du skal udføre på valgstedet indtil optællingen. Opgaverne fordeles på valgstedet.
Der er følgende opgaver på valgstedet:
• Opgaver ved valgbordene
• Opgaver ved stemmerum og stemmeurner

Vejledninger til de forskellige opgaver er medsendt, og du bedes læse dem inden valgdagen.

Forplejning: Der er mulighed for morgenmad og sandwich senere på dagen, og der er vand/kaffe/te til rådighed.

Påklædning: Du skal have neutralt tøj på. Dit tøj må ikke på grund af farve eller skrift kunne henvise til et bestemt parti eller overbevisning.

Hvervet som valgstyrer er borgerligt ombud, og aflønnes med en diæt på XXX kr. Beløbet vil blive indsat på din nemkonto Y-XX dage efter valgdagen. Beløbet beskattes som B-indkomst.

Hvis du alligevel ikke kan deltage, bedes du hurtigst muligt kontakte valgsekretariatet på mail xxx@dinkommune.dk eller  [insæt navn] på tlf. xxxx xxxx.

Venlig hilsen
xxx Kommune
[insæt navn]
[indsæt titel]

Vedhæftede filer: 

I kan vedhæfte de vejledninger og PDF'er der er behov for og de medsendes.