Samtykkeerklæring

På en eksterne tilmelding er der mulighed for at vise en samtykkeerklæring. Denne kan desuden tilpasses for hvert parti.

For at aktivere denne skal den aktiveres for valget. (Se evt Opret valg)

Denne tekst kan tilpasses for hvert parti (se evt. afsnittet om Partier).

Såfremt samtykkeerklæring er deaktiveret, vises den stadig hvis der er påført tekst for det parti et eksternt link er tilknyttet.