Opret Partisekretær

 

Se også siden vedr. Førend Vaglhalla kan tages i brug af partierne, skal der oprettes en bruger – en såkaldt partisekretær. Disse koordinatorer for rekrutteringsopgaven indmeldes for hvert parti.

Partisekretæren har adgang til alle de valgsteder, partiet skal udfylde med valgtilforordnede og oprettes af kommunen. Så kontakt din kommune for adgang til Valghalla.

Oprettelse af ekstra Partisekretær

Det er muligt i nogle kommuner muligt for den enkelte partisekretær at anmode kommunen om at få oprettet yderligere partisekretærer, der alene har adgang til udvalgte valgsteder. Herved bliver det muligt for partierne at uddele opgaven blandt øvrige partikollegaer, der eksempelvis tager sig af en eller flere valgkredse eller specifikke valgsteder. Kontakt din kommune for yderligere adgange.

Da der er tale om fortrolige informationer som CPR numre, skal hver bruger have sit eget login. Det er ikke tilladt at dele login med andre.

Se også siden til håndtering af brugere her: valghalla-manual/administration/brugere

Email til nye bruger ved oprettelse

Det kan automatisk afsendes en email til den nye bruger.

Det eneste det kræver er, at der markeres i den checkboks der siger "Påmind bruger om ny konto".

Emailen kan tilpasses, det kræver administratoradgang.

I den sorte brælke - "Indstillinger" - > "Personer" -> "Kontoindstillinger" - nederst på siden er der et afsnit der hedder Emails, her indstilles disse.

Således ser den ud i Fredericia Kommune:

Vær opmærksom på at teksterne indrammet i [ og ] er det som på dansk kaldes "flettefelter" hvilket vil hente data fra brugerens profil og indsætte istedet.
Det vil sige at der f.eks istedet for [user:name] vil stå brugerens brugernavn.


Kære [user:name],

Tak fordi du vil hjælpe dit parti og Fredericia Kommune med opgaven om at rekruttere tilforordnede til valget. Gennem systemet Valhalla er det muligt online at indberette og håndtere oplysningerne om de rekrutterede for det parti, du repræsenterer. Dette gør forhåbentlig opgaven nemmere for alle parter.

Dette samarbejde mellem kommunen og de politiske partier kræver, at vi fortsat fastholder et højt datasikkerhedsniveau i lyset af de nye arbejdsgange. Ifølge Persondataloven og Datatilsynets vurdering tale om personfølsomme data, når CPR-oplysninger og partioplysninger sammen. Det er i denne forbindelse meget vigtigt at du er opmærksom på sikkerheden omkring håndteringen af de data, du indsamler og håndterer for kommunen. Ud over at du udviser almindelig omhyggelighed ved omgangen af data, er det vigtigt, at du ikke videregiver dine adgangskoder til systemet til andre.

Tilmed må følgende oplysninger på ingen måde deles med andre end kommunen
-    CPR numre
-    Adresseoplysninger, herunder e-mailadresser
-    Telefonnumre

Som udgangspunkt bør der kun være tale om, at de indberettede data svarer til offentligt tilgængelige kontaktoplysninger på borgerne – dvs. skulle der være tale om adressebeskyttelse eller lignende, skal der udvises særlig agtpågivenhed. I øvrigt oplyser vi de tilforordnede om typen af data vi har registreret om dem i forbindelse med deres bekræftelse af deltagelse ved valget.

Pga. af datasikkerheden vil CPR numre kunne indberettes, men ikke siden i systemet kunne tilgås af dig. Kommunen vil kun i forbindelse med bemanding af valg gennemgå de data, der lægges i Valhalla.

Kommunen har til [site:name] oprettet en konto til dig. Du kan nu logge ind ved at klikke på følgende link eller kopiere og indsætte det i en browser.

[user:one-time-login-url]

Dette link kan kun benyttes en enkelt gang og vil bringe dig ind på en side, hvor du kan vælge din adgangskode. Husk at anvende det inden 7 dage, ellers udløber det.
Efter du har valgt din adgangskode vil du være i stand til at logge ind på [site:login-url] i fremtiden ved at anvende:

Dit Brugernavn:         [user:name]
Din adgangskode skal du rette første gang du logger ind.

Med venlig hilsen

Valgsekretariatet
Fredericia Kommune