Roller

Der er mulighed for at lave et ubegrænset antal roller i Valghalla.

Disse roller danner nøglen for de pladser der skal besættes på hvert valgsted.

Som udgangspunkt er der ingen roller i en ny Valghalla installation, de mest almindelige er Tilforordnet og Valgstyrer.

En rolle består som udgangspunkt af et internt navn. F.eks. TI

Dernæst er der en deltagervenlig beskrivelse af rollen. F.eks. Tilfororndet

På statussiden og på pladshåndteringen ses det interne navn. Dette er for at lave status siden så overskuelig som mulig.

I mailskabelonerne er der 2 forskellige flettefelter (tokens) du kan bruge, alt efter om du ønsker at bruge det interne navn eller den deltagervenlige beskrivelse. De er begge med, så du kan gøre lige hvad du vil. Det interne navn forekommer f.eks. på printsiderne og diætlisterne.

For hver rolle skal der desuden angives et mødetidspunkt. Dette er en tekstflettefelt, hvor der f.eks. kan stå kl: 8:00 eller bare 8:00. Det er mailskabelonen og dermed jer selv der afgør hvad der skrives her.

Opret en rolle

  1. Gå til rolle administrationen her vil jeres adressefelt ligne følgende [jeres valghallaløsnings adresse].dk/admin/valhalla/administration/roller
  2. Klik på "Opret ny" - [jeres valghallaløsnings adresse].dk/node/add/roles
  3. Angiv et internt navn - brug så få bogstaver som muligt - feks. TI
  4. Angiv et deltagervenligt navn under beskrevelse - f.eks. Tilforordnet
  5. Angiv et mødetidspunkt

 

Rækkefølge af roller

Det er muligt at ændre rækkefølgen på rollerne, bår for visning på forsiden og på pladsfordelingen for de enkelte valgsteder.

Gå til listen over roller "Administration" -> "Rolleoversigt".

Klik på rediger for hver rolle - sæt et tal ved "Rækkefølge".

De roller med højest vægt vises nederst/sidst.

Du kan også nulstille rollerne til alfabetisk rækkefølge ved at klikke på knappen "Nulstil rækkefølge til alfabetisk".